Đọc Truyện [Edit] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân

Đọc Truyện [Edit] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân

Tác giả: Yul_Yuuki

Đọc Truyện

《Bình Tĩnh Vi Phi》

Tác Giả: Phong Quá Thủy Vô Ngân

Converter: Yul Yuuki (nguồn http://www.jjwxc.net)

Editor: Yul Yuuki

Truyện hay đọc đi.

Danh sách Chap

Văn Án:

Chương 1: Hoàng thượng, chuyện này không hợp quy củ

Chương 2: Nếu ngươi cầu trẫm, trẫm sẽ ở lại.

Chương 3: Đức phi là người rộng lượng

Chương 4: Là tỷ muội, ngươi kính ta nhường

Chương 5: Nàng ấy tiến cung thay thế nàng.

Chương 6: Tỷ muội chung phu?

Chương 7:Hoàng thượng biết nhân duyên tốt?

Chương 8:Hoàng hậu rất bận rộn

Chương 9: Đợi tối nay, xem trẫm làm thế nào thu thập ngươi

Chương 10: Là bổn cung sai sử ngươi mưu hại hoàng tử của Lệ phi?

Chương 11: Chuyện tối qua, ủy khuất ngươi rồi.

Chương 12: Hoàng thượng hối hận?

Chương 13: Trẫm quyết định ái phi thị tẩm

Chương 14: Không được nói chuyện với trẫm

Chương 15: kẻ thù của kẻ thù chính là bạn

CHương 16.1: Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương

Chương 16.2 : Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương

Chương 17: Không phiền ngươi quan tâm

Chương 18: Tự ngươi hầu hạ trẫm tắm

Chương 19: Trẫm vẫn yêu thích mỹ nhân như ái phi.

Chương 20: phụ hoàng bị đau gan

Chương 21: Khiến hoàng thượng bận tâm rồi

Chương 22.1 Ngươi say nhưng ta không có say đâu

Chương 22.2 : Ngươi say nhưng ta không có say đâu.

Chương 23: Nói rất đúng trẫm là đại trượng phu.

Chương 24 Thăng chức làm ngũ phẩm tài tử

Chương 24.2: Thăng chức làm ngũ phẩm tài tử

Chương 25 Đa tạ đại tỷ đã chọn cho muội

Chương 26: Đánh chết thần thiếp trước đi.

Chương 27: Cũng có người tài ba.

Chương 28: đoán đâu trúng đó.

Chương 29: Trẫm giúp ngươi chăm sóc Diễm nhi

Chương 30 Mẫu phi chúng ta có cần chết hay không

Chương 31: Rốt cuộc hoàng thượng cũng thỏa hiệp

Chương 32: Thằng nhãi ranh, được một tấc đòi tiến lên một thước.

Chương 33: Uống nhiều như vậy làm gì?

Chương 34: Dùng xong liền vứt, có người vô tình như ngươi sao?

Chương 35.1: Trẫm cùng ngươi uống chung

Chương 35.2: Trẫm cùng ngươi uống chung.

Chương 36: Tiểu sư muội tới lúc nào vậy?

Chương 37: Ái phi! vì trẫm cười một cái.

Chương 38: Các ngươi còn biết trở về?

Chương 39.1 : Đây là nhi tử do ai gia giáo dưỡng

Chương 39.2: Đây là nhi tử do ai gia giáo dưỡng

Chương 40: Mẫu phi ngươi cũng có mắt

Chương 41: Hắc y nhân

Chương 42.1: Ngươi dám nguyền rủa trẫm

Chương 42.2: Ngươi dám nguyền rủa trẫm

Chương 43.1: Diều hâu đuổi bắt gà con

Chương 43.2: Diều hâu đuổi bắt tiểu kê

Chương 44: Mấy thanh ngà voi

Chương 45.1: Tấn phong tiệp dư cũng là lúc tử

Chương 45.2: Tấn phong tiệp dư cũng là lúc tử.

Chương 46: Thần thiếp không muốn nghe.

Chương 47.1: Tấn phong bảo lâm

Chương 47.2: Tấn phong bảo lâm

Chương 48: Nhị hoàng huynh là ma no đầu thai

Chương 49.1: Sao nương nương không nói giúp Phùng sung hoa

Chương 49.2 : Sao nương nương không nói giúp Phùng sung hoa

Chương 50: Ngươi cắn trẫm làm cái gì?

Chương 50.2 : Ngươi cắn trẫm làm cái gì?

Chương 51.1: Ẹo qua ẹo lại làm cái gì?

Chương 51.2: Ẹo qua ẹo lại làm cái gì?

Chương 52 : Ái phi chỉ là tục nhân, dùng sẽ rất lãng phí

Chương 53.1 : Sinh non?

Chương 53.2: Sinh non?

Chương 54.1: Muốn hù chết trẫm?

Chương 54.2: Muốn hù chết trẫm

Chương 55: Phúc tần

Chương 56.1: Dưỡng bên người ai gia