Đọc Truyện Dragonica - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Dragonica

Tác giả: dragon1999lf

Đọc Truyện

Truyện được viết dựa trên một tựa game mang tên Dragonica (Dragon Saga) ra đời vài năm 2009. Nhiều chi tiết đã được chỉnh sửa để cho phù hợp hơn và viết theo ý tưởng từ bộ óc bã đậu
Tập truyện của một đứa "dốt văn toàn diện"