Đọc Truyện [Doujinshi] MA ĐẠO TỔ SƯ

Đọc Truyện [Doujinshi] MA ĐẠO TỔ SƯ

Tác giả: hoikhung

Đọc Truyện

MA ĐẠO TỔ SƯ - MẶC HƯƠNG ĐỒNG KHỨU
Tổng hợp các doujishin/truyện tranh về Ma đạo Tổ Sư
Thể loại: đam mỹ
Nhân vật: Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện, băng lãnh công - tà mị thụ
***Tất cả bản dịch do t thực hiện không đảm bảo chính xác hoàn toàn
Dou dịch hoàn toàn phi thương mại.