Đọc Truyện ( đồng nhân harry potter) xuyên qua slytherin siêu cường nữ phù thủy

Đọc Truyện ( đồng nhân harry potter) xuyên qua slytherin siêu cường nữ phù thủy

Tác giả: lannguyn258

Đọc Truyện

ta mạn phép cắt từ bộ truyện khác tác giả truyện phần đầu ....qua chỉnh sửa viết .
tại tác gỉa quá lâu không tiếp chương nên ta muốn viết tiếp ...mong mọi người ủng hộ.