Đọc Truyện (Đồng Nhân Harry Potter) Xuyên Qua Làm Em Gái Harry Potter

Đọc Truyện (Đồng Nhân Harry Potter) Xuyên Qua Làm Em Gái Harry Potter

Tác giả: Airis_Malfoy

Đọc Truyện

Hannah Maliane, một cô nhóc cực kỳ yêu thích bộ truyện Harry Potter, lại vì một lý do kỳ quặc mà đem bản thân xuyên vào thân xác em gái của nhân vật thần tượng!

Cơ mà, câu chuyện này bị cô xen ngang như vậy...sẽ không xảy ra hiệu ứng bươm bướm đó chứ?

#M2