Đọc Truyện [ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] HIKARI! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] HIKARI!

Tác giả: daitieuyuu

Đọc Truyện

Tg: Mạc Y Y (DaiTieuYuu)
Đôi lời cằn nhằn: tác giả là một cái viết chính tả cực ẩu và hay thiếu chữ, có sở thích dong dào và cực lười biến, thương hay cắt xén truyện cho mau hết, tác giả thích viết bằng điện thoại cho đỡ mệt nên chương dài là rất ít....hơn nữa vào những ngày wattpad có lỗi xảy ra các bạn sẽ không thấy mặt tác giả đâu..cảm ơn...mà nói trước luôn, tác giả là một người đã làm là làm đến cùng không tới thì drop luôn...........