Đọc Truyện ĐỘC SỦNG - TÔ NHĨ LƯU NIÊN [FULL]

Đọc Truyện ĐỘC SỦNG - TÔ NHĨ LƯU NIÊN [FULL]

Tác giả: tran18dk

Đọc Truyện

ĐỘC SỦNG
Thể loại: ngôn tình, sủng, đô thị, trinh thám.
Số chương: 61 chương + ngoại truyện
Tình trạng: Đã hoàn
Nguồn: liethoacac.com
Vụ án?
Tình cảm?
Gian tình?
Trên đời này trừ đàn ông và phụ nữ, còn có một loại người thứ ba nữa,
tên là Bùi Bạch Mặc.
Anh tự luyến, kiêu ngạo, độc mồm.
Thích tự thể nghiệm, tốc chiến tốc thắng.
Được anh ấy yêu, chính là điều tuyệt vời nhất trên đời.
Nữ lưu manh PK chuyên gia tâm lý tội phạm kiêu ngạo, tự luyến.
Có sủng, có trinh thám, có ngôn tình.
P/s: Truyện 1x1, sủng, vừa có đô thị tình duyên, vừa có trinh thám.
Chủ yếu là sủng ngọt, đa số các vụ án đều liên quan đến những tên biến thái cấp cao

Danh sách Chap

Chương 1: Dạo Đầu

Chương 2: Búp Bê Máu (1)

Chương 3: Búp Bê Máu (2)

Chương 4: Búp Bê Máu (3)

Chương 5: Búp Bê Máu (4)

Chương 6: Búp Bê Máu (5)

Chương 7: Búp Bê Máu (6)

Chương 8: Búp Bê Máu (Kết)

Chương 9: Virus Marbug - Cuộc Gặp Chết Người. (1)

Chương 10: Virus Marbug - Cuộc Gặp Chết Người (2)

Chương 11: Virus Marbug - Cuộc Gặp Chết Người. (3)

Chương 12: Virus Marbug - Cuộc Gặp Chết Người (4)

Chương 13: Virus Marbug - Cuộc Gặp Chết Người (5)

Chương 14: Virus Marbug - Cuộc Gặp Chết Người (6)

Chương 15: Virus Marbug - Cuộc Gặp Chết Người (7)

Chương 16: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (1)

Chương 17: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (2)

Chương 18: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (3)

Chương 19: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (4)

Chương 20: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (5)

Chương 21: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (6)

Chương 22: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (7)

Chương 23: Nhà Thơ Ăn Thịt Người (8)

Chương 24: Nhà thơ ăn thịt người (9)

Chương 25: Nhà thơ ăn thịt người (10)

Chương 26: Nhà thơ ăn thịt người (11)

Chương 27: Nhà thơ ăn thịt người (kết)

Chương 28: Vạn Lý Trường Thành từ xương người. (1)

Chương 29: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (2)

Chương 30: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (2)

Chương 31: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (4)

Chương 32: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (5)

Chương 33: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (6)

Chương 34: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (7)

Chương 35: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (8)

Chương 36: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (9

Chương 37: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (10)

Chương 38: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (11)

Chương 39: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (12)

Chương 40: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (kết)

Chương 41: Bắt cóc (1)

Chương 42: Bắt cóc (2)

Chương 43: Bắt cóc (3)

Chương 44: Bắt cóc (4)

Chương 45: Bắt cóc (5)

Chương 46: Bắt cóc (6)

Chương 47: Bắt cóc (7)

Chương 48: Bắt cóc (8)

Chương 49: Bắt cóc (9)

Chương 50: Bắt cóc (kết) + Chữ máu (1)

Chương 51: Chữ máu (2)

Chương 52: Chữ máu (3)

Chương 53: Chữ máu (4)

Chương 54: Chữ máu (5)

Chương 55: Chữ máu (6)

Chương 56: Chữ máu (7)

Chương 57: Chữ máu (8)

Chương 58: Chữ máu (9) + Người phục chế (1)

Chương 59:Người phục chế (2)

Chương 60: Người phục chế (3)

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 5