Đọc Truyện [ Đoản Văn ] [ Taegi ] [ Vga ] [ YoonTae ] Tên Khó Ở Và Người Hành Tinh

Đọc Truyện [ Đoản Văn ] [ Taegi ] [ Vga ] [ YoonTae ] Tên Khó Ở Và Người Hành Tinh

Tác giả: ViiePark

Đọc Truyện

Đây là những đoản nhỏ , vô cùng tào lao xoay quanh cuộc sống của Cục Đường Khó Ở và Tae đao điên thôi nhá =))) . Chỉ mang tính chất mua vui , xin đừng quá nghiêm trọng rồi gây war . Không đem ra ngoài với mọi hình thức . Enjoy ~

Author : Viie