Đọc Truyện Đoản Văn | San Sẻ Yêu Thương - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Đoản Văn | San Sẻ Yêu Thương

Tác giả: jessicajarrell2811

Đọc Truyện

Mẫn cười phá lên rồi cù léc chị.

- Chị khai mau.. chị có thích người như anh ấy không?

Nhi cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt.

- Tha cho chị. Chị không thích mẫu người như thế đâu.

Mẫn hỏi đi hỏi lại mới an tâm thở phào. Nhưng dù chị có thích anh thì đã sao? Chị cũng sẽ nhường cho mình thôi. Có gì đâu chứ.

Danh sách Chap