Đọc Truyện Đoản | Ngọt Như Kẹo, Ấm Áp Như Mặt Trời! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Đoản | Ngọt Như Kẹo, Ấm Áp Như Mặt Trời!

Tác giả: jessicajarrell2811

Đọc Truyện

"Vũ Hạ Vy, tấm thân vàng ngọc này không muốn giữ giá nữa đâu, vừa sợ bị liệt vừa sợ càng ngày càng bớt đẹp trai. Anh muốn hằng ngày đều bị em hung hăng cưỡng hôn đến chết đó nha."Tên truyện: Ngọt Như Kẹo, Ấm Áp Như Mặt Trời!

Thể loại: Truyện ngắn, sủng ngọt, HE.

Số lượng chap: 2 chap

Tình trạng: đã hoàn thành.