Đọc Truyện Đoản Ngược

Đọc Truyện Đoản Ngược

Tác giả: ngocchau0512

Đọc Truyện

Tổng hợp các đoản ngược gây ức chế do chính mình tự sáng tác. Cam đoan rất "ngọt"????
Nếu yêu thích, bình chọn cho mình nhé ????❤
⚠ Vui lòng không repup ⚠
❌ Nếu có lỡ, xin hãy ghi nguồn ❌
???? Cám ơn ????

Danh sách Chap

Đoản: Thế thân

Đoản: Thế thân (tiếp theo)

Đoản: Thế thân (tiếp theo)

Đoản: Thế thân (tiếp theo)

Đoản: Thế thân (tiếp theo)

Đoản: Thế Thân (tiếp theo)

Đoản: Thế thân (tiếp theo)

Đoản: Thế thân (phần cuối)

Đoản: Kiên trì

Đoản: Kiên trì (tiếp theo)

Đoản: Kiên Trì ( tiếp )

Đoản: Kiên trì ( tiếp )

Đoản: Kiên trì (tt)

Đoản: Kiên trì (phần cuối)

Đoản: Tôi thích cậu đã 3 năm rồi...

Đoản: Tôi thích cậu đã 3 năm rồi (tt)

Đoản: Tôi thích cậu 3 năm rồi ( tiếp )

Đoản: Tớ thích cậu đã 3 năm rồi... (tiếp)

Đoản: Tớ thích cậu đã 3 năm rồi (phần cuối)

Đoản: 3 năm...

Đoản: Nghiệt

Đoản: Buông tay...

Đoản: Buông tay...

Đoản: Không xứng...

Đoản: Đau...

Đoản: Ý nghĩa

Đoản: Trường Ca...

Đoản cổ đại

Đoản cổ đại (2)

Đoản: Yêu...

Đoản: Em không có...

Đoản: Phiền...

Đoản: Phiền (tiếp)

Thông báo

Đoản: Tuổi 18...

Đoản: Điên cuồng...

Đoản: Điên cuồng...(SE)

Đoản: Điên cuồng... (HE)

Đoản: Điên cuồng (HE)

THÔNG BÁO

Thông báo

Đoản: Thiên Hạo, em yêu anh...

Thông báo

Nguồn?

Đường một chiều

Đoản: Hôn nhân trí mạng

Thông báo

Đoản: Đành buông...

Đoản: Đành buông (tiếp)

Đoản: Đành buông (tiếp)

Đành buông (Kết)

Đoản: Gương mặt lạ lẫm

Đoản: Gương mặt lạ lẫm (tiếp)

Đã bao giờ yêu?

Đã bao giờ yêu? (2)

Đã bao giờ yêu? (3)