Đọc Truyện |Đoản| [ HopeGa ] Hy Vọng Có Cục Đường

Đọc Truyện |Đoản| [ HopeGa ] Hy Vọng Có Cục Đường

Tác giả: _MinSweatie_

Đọc Truyện

Cậu bé Hobie đã muốn có Syubee ngay từ lần đầu tiên. Cứ như duyên nợ gán ghép cho cả hai vậy ~~

Au: Lép
Đoản drabble. Lại là HopeGa, móa cái tình yêu nồng cháy của chuôi :3
Hường phấn dạt dào như sóng biển :3 Ngược nhau lấn át cả trời xanh :3
Update liên tục
#1 thuộc thể loại (130717)