Đọc Truyện (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ) Phượng Khởi Thương Lam_ Phượng Đảo Thiên Hạ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ) Phượng Khởi Thương Lam_ Phượng Đảo Thiên Hạ

Tác giả: HaNguyetHi

Đọc Truyện

Lần đầu mị viết truyện, nếu không hay thì cứ cmt góp ý nha
Thời điểm ra truyện rất tùy tính nên không ns trước đc
Cốt truyện kết hợpPKTL với PNTH