Đọc Truyện Diabolik lovers : Em là của bọn anh

Đọc Truyện Diabolik lovers : Em là của bọn anh

Tác giả: tramnguyen030705com

Đọc Truyện

ano Yui sẽ tiếp tục là nhân vật nữ chính và sẽ có nhiều cô gái tham gia và sẽ là nhân vật phụ đóng giai ác nhưng đừng lo kết thúc những cô nhân vật phụ này sẽ chết , Yui vẫn mãi mãi là nhân vật chính . Đây là phần giới thiệu cho m.n an tâm
* Truyện đã hoàn thành *