Đọc Truyện dbsk tym

Đọc Truyện dbsk tym

Tác giả: loveless1210

Đọc Truyện

TAO YÊU MÀY!

Author: Su

Disclaimer: Huhuh!!! Thật đau lòng nhưng DBSK không thuộc về au, chẳng ai thuộc về au, nhưng vẫn không ngừng mơ

ứơc! Khửa khửa!

Rating: ứ có!

Length: longfic - going on.

Category: Humor, sad, chắc là cả Pink nữa, không đảm bảo ending.

Character:YunJae, Yoosu. (Kimin thì từ từ xem xét đã! ^^)

Summary: Mày rất kì quái, mày chẳng giống ai, mày đáng ghét, mày không ra gì nhưng chắc vì thế nên tao yêu mày.

Note: Tài cán chẳng là bao cơ mà chờ hoài không có au nào viết fic cho Su đọc nên Su phải tự viết để coi. Ghét mấy

author, cơ mà giờ nhúng tay vô viết fic mình cũng là author nên không ghét được, thế mà mình đi đọc fic của người ta

thì mình là reader, thôi kệ, yêu ghét bất minh. Hê!hê!

Note: Đừng bao giờ nghĩ mọi việc sẽ xảy ra theo đúng những gì bạn nghĩ, riêng với fic của au, nó sẽ khác! Vậy nên hãy

cố gắng đọc tiếp đoạn sau, đừng có nghĩ đọc đoạn đầu mà mình có thể suy đoán đúng đoạn sau.

CHAP 1:

Không khí trong lành của buổi sớm, một ...