Đọc Truyện [Dammy]Tàn phá

Đọc Truyện [Dammy]Tàn phá

Tác giả: nguoitraidat

Đọc Truyện

Tống Phi vốn là một đại thiếu gia tài sắc vẹn toàn ...nhưng vì cớ gì lại gặp tên súc sinh cùng cha khác mẹ kia chứ !