Đọc Truyện [ĐAM MỸ] Không Lối Thoát (Hoàn)

Đọc Truyện [ĐAM MỸ] Không Lối Thoát (Hoàn)

Tác giả: _momo_ssi

Đọc Truyện

Tác giả: Es Lưu (_momo_ssi)
Tình trạng: Hoàn chính văn
CHÚ Ý: KHÔNG CHUYỂN VER, HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA TÁC GIẢ. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI!
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, nham hiểm công x mỹ cường thụ, cao H, HE.
Sơ lượt:
* Cố Lăng nổi tiếng tiêu sái lạnh lùng, hơn người cơ trí, hắc bạch lưỡng đạo đều nể sợ.
* Lý Tư Lam chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng qua là có chút mị sắc khiến người đối diện muốn chiếm lấy, có chút ngoặc cường, có chút không may mắn lọt vào mắt hắn.
...
- Nếu em còn bỏ trốn, tôi liền lấy đôi chân của Lý Tư Uyên.
- Không được đụng đến gia đình của tôi.
- Nếu em tự sát, tôi liền cho cả nhà em theo bồi táng.
- Khốn kiếp!