Đọc Truyện Đám mây nhỏ giữa bầu trời thật to → JinJi

Đọc Truyện Đám mây nhỏ giữa bầu trời thật to → JinJi

Tác giả: wat21say

Đọc Truyện

có đám mây nho nhỏ
giữa bầu trời thật to
nỗi buồn em tròn vo
mà chẳng ai buồn ngó...