Đọc Truyện Cuộc sống của ác thần ở dị giới

Đọc Truyện Cuộc sống của ác thần ở dị giới

Tác giả: Kagihara

Đọc Truyện

Là ác thần mạnh nhất, nhưng vì chán việc giết chóc nên quyết định hạ phàm để sống một cuộc sống bình yên.

OLN.