Đọc Truyện Cuộc sát nhân thành phố mèo - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Cuộc sát nhân thành phố mèo

Tác giả: Rem1712

Đọc Truyện

Đây là câu chuyện kể về các cuộc sát nhân trong thành phố catwag và trong số đó chỉ có vài con người mạo danh trong đó có Rem và những câu truyện không may đến với Rem nhưng......