Đọc Truyện Cuộc Phiêu Lưu Đến Vùng Đất Hư Vô

Đọc Truyện Cuộc Phiêu Lưu Đến Vùng Đất Hư Vô

Tác giả: Kurayama_Mirai

Đọc Truyện

Thể loại : phép thuật, hành động.

Author : Chino

Start : 10/1/2018

End :

-------------------------------

Nếu khi mở mắt cậu thấy mình lạc lõng giữa một khu rừng bạc ngàn thì như thế nào ấy nhỉ ? Và bị bắt tham gia một chuyến phiêu lưu cùng với họ... số mạng của bạn đang được xác định tại đây.

------------------------------------