Đọc Truyện Creepypasta và xã hội ngày nay (Tạm Drop)

Đọc Truyện Creepypasta và xã hội ngày nay (Tạm Drop)

Tác giả: -_Why_-

Đọc Truyện

Một số chuyện thấy bức xúc quá mà không biết ném vào đâu nên mới quay ra làm cái fic này. Hoặc cũng một phần là ăn theo mấy Senpai.