Đọc Truyện Conversations with Cleverbot - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Conversations with Cleverbot

Tác giả: koehimari

Đọc Truyện

Tổng hợp cuộc hội thoại của V và Cleverbot. Kinh dị một chút, bí ẩn một chút và dư mứt...một đống =)))))
.
.
.
ĐỪNG XEM CHÙA Ạ :)
_DO NOT INFRINGE COPYRIGHT OR TAKE THIS TO ANOTHER WEBSITES WITHOUT MY PERMISSION_ (nói chung là đừng mang truyện của con đi đâu hết ỤvU)

1. #6 trong số Bí ẩn/Thriller (16/3/2018)
2. #10 trong số Bí ẩn/Thriller (21/3/2018)


©︎ KOEHIMARI 2018