Đọc Truyện Cô gái, gặp lại em rồi - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Cô gái, gặp lại em rồi

Tác giả: vunhien409

Đọc Truyện

Bạn cô mở bạt ti tiễn cô đi du học..nào ngờ cô lại uống quá chén đã lên giường với Hoắc thiếu lạnh lùng kia
Buổi sáng hắn tỉnh dậy và nhận được bức thư mà cô để lại
Nữ nhân chết chết, dám nói hắn là trai bao? Đợi hắn bắt được cô xem, hắn sẽ đem cô đặt dưới thân mà nhận tội.