Đọc Truyện Cô Bé! Đây Là Nhà Vệ Sinh Nam 😘 - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Cô Bé! Đây Là Nhà Vệ Sinh Nam 😘

Tác giả: linhdantun

Đọc Truyện

- Lịch post : một tuần 2-3 chap ?? có thể ít hơn.
- Thể loại : Hài, bựa, ngược hay không là tùy vào độc giả, H nhẹ như lông hồng
Kết HE nhé ??
- Truyện này tuy không phải là cả tâm huyết của Cún nhưng cũng là do Cún dành thời gian ra viết, vậy nên mong đừng chuyển ver dưới mọi hình thức ??
#yêu