Đọc Truyện [Chuyển ver][VKOOK] Love Is....

Đọc Truyện [Chuyển ver][VKOOK] Love Is....

Tác giả: gahye3012

Đọc Truyện

안녕 🌺 Chào mừng đến với 가헤3012

Tên gốc : Tình Yêu Là ...

Tác giả : KhaKylac

Nhân vật chính : Jungkook - Taehyung

Rating : K+

Thể loại : SE ( Sad Ending )

Danh sách Chap