Đọc Truyện [Chuyển Ver][VKOOK] I Want To Kiss You 🌺

Đọc Truyện [Chuyển Ver][VKOOK] I Want To Kiss You 🌺

Tác giả: gahye3012

Đọc Truyện

안녕 🌺 Chào mừng đến với 가헤3012 🎉

Tên gốc : Kimi To Kiss Shitai

Tác giả : Makino

Thể loại : Lãng mạn, Học đường

Chuyển ver từ một bộ truyện tranh mình thích nhất, mình có chỉnh sửa chút, mong mng ủng hộ 🌺

Danh sách Chap