Đọc Truyện Chỉ một tình yêu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Chỉ một tình yêu

Tác giả: Moctiensinh

Đọc Truyện

[Offline] Đăng lại với mục đích đọc offline

Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước. Với những suy nghĩ giản đơn của thời niên thiếu.

Tác giả: @vanbrave (đây là nick trên ola của tác giả)
Thời gian viết: 2012
Tình trạng: full

Nguồn ảnh (ảnh không chữ) : internet