Đọc Truyện ChanBaek / Gia sư tại nhà - TruyenFun.Com

Đọc Truyện ChanBaek / Gia sư tại nhà

Tác giả: _nahnga_

Đọc Truyện

"Đừng hòng bắt nạt tôi! Tôi... tôi là gia sư của cậu đấy."
"Được thôi! Để tôi xem, gia sư dạy tôi hay tôi "dạy" cậu?"
------------------------
Author gốc: o_nhtr
Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.
9th fanfiction 12/8/2017