Đọc Truyện [ChanBaek] Baba! Bảo Bối Yêu Baba!!!

Đọc Truyện [ChanBaek] Baba! Bảo Bối Yêu Baba!!!

Tác giả: Bobohuh

Đọc Truyện

Thể loại: Ngọt, luyến đồng, ngụy phụ tử.

Couple: Phác Xán Liệt x Bạch Hiền


By: Nguyệt Khuynh Tâm
https://nguyetkhuynhtam.wordpress.com/doan-dam-my-bao-boi-va-ba-ba/