Đọc Truyện Chạm vào là nổ ngay-H - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Chạm vào là nổ ngay-H

Tác giả: Librakoreaa

Đọc Truyện

Cùng lão mẹ ngủ 21 năm lão ba ái lại là cái "Hắn"?!
Vì vãn hồi ngây thơ lão mẹ nó quanh năm hạnh phúc,
Nàng quyết định tế ra giở trò -- câu dẫn ba tình nhân!
Trước tới cái gởi thư khiếu nại, tụ chúng kháng nghị khiến cho hắn chú ý,
Lại thâm nhập trận địa địch cùng hắn trở thành không có gì giấu nhau "Bạn thân",
Di, cái này "Tỷ muội" lại có biện pháp làm nàng khủng nam chứng không hề phát tác,
Nhân gia nói gần quan được ban lộc không phải không có đạo lý,
Dứt khoát chuốc say hắn trợ nàng "Chuyển đại nhân" hảo trị tận gốc khủng nam chứng,
Ai ngờ bệnh không trừ phản đưa tới "Trời phạt" -- tiểu đòi nợ quỷ một cái,

Danh sách Chap