Đọc Truyện Câu Chuyện Vụn Vặt !

Đọc Truyện Câu Chuyện Vụn Vặt !

Tác giả: QuaiiDee

Đọc Truyện

Để ghi nhớ những gì cần ghi nhớ !
Để ghi lại những câu truyện hay đã đọc !
Để nói lên cảm xúc của chính mình !
Để ghi lại một vài đoản tự sáng tác, hoặc sưu tầm được !
......
Hay một cuốn nhật kí để lưu giữ những kỉ niệm...