Đọc Truyện Câm [Long fic | YunJae]

Đọc Truyện Câm [Long fic | YunJae]

Tác giả: minhtrang_214

Đọc Truyện

-Tên fic: Câm
-Author: khisock
-Rating: K
-Pairing: YunJae
-Disclaimer: họ thuộc về nhau ... nhưng mà chưa chắc
-Category: Sad
-Summary: Hạnh phúc là thứ xa xỉ mà không phải ai cũng có.
Vẫn câu cũ, Hạnh phúc mãi mãi về sau là không hề tồn tại

Cre: 360kpop

Link:http://forum.360kpop.com/threads/m-cam-short-fic-yunjae.247012/#.UixTsou9ufY

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý RE-POST CỦA TÁC GIẢ