Đọc Truyện Cám Dỗ Chí Mạng - Mặc Bảo Phi Bảo - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Cám Dỗ Chí Mạng - Mặc Bảo Phi Bảo

Tác giả: VickyPark6

Đọc Truyện

"Nếu bạn yêu một người, liệu bạn có sợ hãi khi tên của anh đã nằm trong danh sách tử vong của CIA mười mấy năm, không bao giờ bị xóa sổ?"


Lần đầu tiên cô gặp anh là ở bên hàng "chuyển kinh luân", anh đứng ngược sáng, chắp hai tay trước ngực, gật đầu với cô. Anh là người đàn ông có Phật tính nhất mà cô từng gặp.


Sau đó cô mới biết, anh bước ra từ địa ngục, vượt qua bao dầu sôi lửa bỏng mới có thể đứng ở nơi đó.Chú thích: "Chuyển kinh luân": là những ống đồng cao một mét, hình tròn, bề mặt có hoa văn chim chóc muông thú, bên trong đựng đầy kinh Phật.

Danh sách Chap

Cám Dỗ Chí Mạng

Mở đầu

Chương 1: Gặp gỡ định mệnh (1)

Chương 2: Gặp gỡ định mệnh (2)

Chương 3: Gặp gỡ định mệnh (3)

Chương 4: Cám dỗ chí mạng (1)

Chương 5: Cám dỗ chí mạng (2)

Chương 6: Cám dỗ chí mạng (3)

Chương 7: Khi đầu trâu gặp mặt ngựa (1)

Chương 8: Khi yêu ma gặp quỷ quái (2)

Chương 9: Khi yêu ma gặp quỷ quái (3)

Chương 10: Ác quỷ nơi cõi Phật

Bức tranh đen trắng / Hắc bạch ảnh hoạ

Mở đầu

Chương 1: Gặp lại ở Nepal (1)

Chương 2: Gặp lại ở Nepal (2)

Chương 3: Gặp lại ở Nepal (3)

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7: Bóng ma vận mệnh (1)

Chương 8: Bóng ma vận mệnh (2)

Chương 9: Bóng ma vận mệnh (3)

Chương 10: Buổi tối ở Lumbini (1)

Chương 11: Buổi tối ở Lumbini (2)

Chương 12: Thần Phật phẫn nộ (1)

Chương 13: Thần Phật phẫn nộ (2)

Chương 14: Thần Phật phẫn nộ (3)

Chương 15: Vận mệnh (1)

Chương 16: Vận mệnh (2)

Chương 17: Vận mệnh (3)

Chương 18: Cuộc sống trong bóng tối (1)

Chương 19: Cuộc sống trong bóng tối (2)

Chương 20: Cuộc sống trong bóng tối (3)

Chương 21: Đôi mắt kim cương (1)

Chương 22: Đôi mắt kim cương (2)

Chương 23: Đôi mắt kim cương (3)

Chương 24: Nhớ nhung (1)

Chương 25: Nhớ nhung (2)

Chương 26: Nhớ nhung (3)

Chương 27: Thuận theo Phật (1)

Chương 28: Thuận theo Phật (2)

Chương 29: Thuận theo Phật (3)

Chương 30: Thuận theo Phật (4)

Chương 31

Chương 32

Chương 33: Sống trong địa ngục (1)

Chương 34: Sống trong địa ngục (2)

Chương 35: Sống trong địa ngục (3)

Chương 36: Sống trong địa ngục (4)

Chương 37: Sống trong địa ngục (5)

Chương 38: Giấc mơ ở bên cạnh người (1)

Chương 39: Giấc mơ ở bên cạnh người (2)

Chương 40: Giấc mơ ở bên cạnh người (3)

Chương 41: Phật trở về với Phật (1)

Chương 42: Phật trở về với Phật (2)

Chương 43: Phật trở về với Phật (3)

Chương 44: Phật trở về với Phật (4)

Chương 45: Địa ngục trở về với địa ngục (1)

Chương 46: Địa ngục trở về với địa ngục (2)

Chương 47: Địa ngục trở về với địa ngục (3)

Chương 48: Địa ngục trở về với địa ngục (4)

Chương 49: Trần thế về với trần thế

Chương 50: Tình yêu trở về với tình yêu