Đọc Truyện Cà phê màu nắng ấm

Đọc Truyện Cà phê màu nắng ấm

Tác giả: DealFlore

Đọc Truyện

Không quá nhiều bão tố phong ba, không quá nhiều mật đường lãng mạn. Tình cảm không quá nồng cháy, cũng chẳng quá chông chênh, chảy từng giọt đậm đà như li cà phê ban sớm.
" Tiếp tục cũng được, bắt đầu lại cũng được, chỉ cần chúng ta còn ở cạnh nhau"