Đọc Truyện [BTS x BLACKPINK] [Taehyung x Jisoo] [Oneshot] 1000 NGÀY YÊU EM

Đọc Truyện [BTS x BLACKPINK] [Taehyung x Jisoo] [Oneshot] 1000 NGÀY YÊU EM

Tác giả: danthanh941

Đọc Truyện

1000 ngày yêu nhau...nhưng số ngày gặp nhau chắc chỉ được một nửa!!! Về với anh đi....Kim Jisoo, nhớ em chết mất rồi!!

Danh sách Chap