Đọc Truyện [BTS IMAGINE] I Need U

Đọc Truyện [BTS IMAGINE] I Need U

Tác giả: -RoseP-

Đọc Truyện

❤️"(T/b) à chúng ta sẽ ko bao h xa nhau chứ ?? - Taehyung ôm sau lưng cô gái ấy....
Đương nhiên rồi - Cô gái tiếp nhận cái ôm và cười hạnh phúc . " 🙈