Đọc Truyện Bóng tối (Darkness) NP, HĐ, 18+, Cao H, Hoa Minh Tuyết - END

Đọc Truyện Bóng tối (Darkness) NP, HĐ, 18+, Cao H, Hoa Minh Tuyết - END

Tác giả: HoaMinhTuyet

Đọc Truyện

- Thể loại: NP
- Rating: 18+
- Cảnh báo: Truyện mang tính chất thỏa mãn cá nhân, có thể có nhiều tình tiết tùy hứng của tác giả, không có ngọt sâu răng, nhịp điệu nhanh, ai không thích mời đi đường khác, tác giả không thích để lại những lời comment mang tính chất chê ỏng chê eo vì tác giả không phải nhà văn.
Thân ái! ╮(╯▽╰)╭