Đọc Truyện bị quăng sang thế giới khác - TruyenFun.Com

Đọc Truyện bị quăng sang thế giới khác

Tác giả: Lee7vu

Đọc Truyện

odoru saito 19 tuổi , người mỹ gốc nhật . Là một lính thuộc lực lượng đặc biệt DELTA của quân đội hoa kỳ . khi đang đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội thì bị mội luồn sáng bí ẩn cuốn sang thế giới khác chỉ một lí do hết sức củ chuối .