Đọc Truyện [ BHTT - Tự ] Ta là thê quân ... Vampire

Đọc Truyện [ BHTT - Tự ] Ta là thê quân ... Vampire

Tác giả: -OT-Owen

Đọc Truyện

Tự viết - Vampire cuối cùng lại là nữ nhưng lại có khả năng kì lạ ...

Mọi người ủng hộ