Đọc Truyện (BHTT) Ta nếu là Hoàng (edit)

Đọc Truyện (BHTT) Ta nếu là Hoàng (edit)

Tác giả: jinsunluong

Đọc Truyện

Nv chính: Tô Hàn
Thể loại: xuyên không, nhất công đa thụ, hơi ngược, HE, nhiều H nên cấm trẻ em, người già phụ nữ mang thai....
Ta nếu thành hoàng - 我若为皇 Tác giả: Hóa Vũ - 化雨

Viết chính là chuyện tình cảnh giáo tốt nghiệp sinh Tô Hàn bị âm phong quải bán đến thế giới không biết tán gái, gây dựng sự nghiệp.

NP, không phải hoang dâm vô độ, nó cũng có linh hồn chính mình, ý nghĩa tồn tại!

Cùng với nói đây là một bộ tình yêu tiểu thuyết, không bằng nói là truyền kỳ phấn đấu của một người.

Xem một nữ sinh mới tốt nghiệp như thế nào ở thế giới không biết thành tựu bá nghiệp, xem nhất giới nữ tử như thế nào làm cho người trong thiên hạ lâm vào chiết yêu!

Mỹ nhân như mây, đảo thiếp thành phong, sinh tử văn, phi thanh thủy, phi tiểu bạch, hoan nghênh tán hoa, cất chứa!

Văn chương phong cách đa biến, cộng phân 4 cuốn:

1. Tạp thất tạp bát mới vừa xuyên qua mà đến, thuộc loại ác kịch bạo cười hình.

2. Yêu hận đan vào sau lúc lên làm hoàng đế, âm mưu tùng sinh, phong cách thiên về trầm ổn!

3. Trốn vào giang hồ, ân oán tình cừu, kích tình tung hoành! Hơi mang vũ hiệp phong.

4. Chương kết, HE kết cục.