Đọc Truyện [BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô Ngân

Đọc Truyện [BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô Ngân

Tác giả: WEMAXIMUM

Đọc Truyện

Truyện có tình tiết máu me... cân nhắc kĩ trước khi đọc :***

Cảm ơn bạn dụ thụ đáng yêu @LinhTheGirl đã des bìa cho nè :xxx