Đọc Truyện [BHTT][Edit Hoàn][CĐ]Công Chúa Đón Dâu

Đọc Truyện [BHTT][Edit Hoàn][CĐ]Công Chúa Đón Dâu

Tác giả: Jaster409

Đọc Truyện

Công Chúa Đón Dâu
Editor: Jaster
Thể loại: GL- Bách hợp, Cổ Đại,Hoan hỉ oan gia, 1x1, Hài hước, nữ nữ sinh tử, HE
Diễn viên: Tư Vực x Đản Đản
Phụ diễn: Phạm Ngưng Toa, Huyễn Linh Sa...
Độ dài: 79 Chương + 2 phiên ngoại.
Tình trạng: Hoàn

Danh sách Chap

Văn Án

Chương 1 : Tiên Nữ Giáng Trần (Phần1/2)

Chương 1: Tiên Nữ Giáng Trần (Phần 2/2)

Chương 2: Một Chút Cảm Động (Phần 1/2)

Chương 2: Một Chút Cảm Động (Phần 2/2)

Chương 3: Chủ Tử Mất Tích (Phần 1/2)

Chương 3: Chủ Tử Mất Tích (Phần 2/2)

Chương 4: Trăng Của Thuần Dương (Phần 1/2)

Chương 4: Trăng Của Thuần Dương (Phần 2/2)

Chương 5: Đạo Tặc Hái Hoa (Phần 1/2)

Chương 5: Đạo Tặc Hái Hoa (Phần 2/2)

Chương 6: Gặp Được Phan An ( Nhất ) - [Phần 1/2]

Chương 6: Gặp được Phan An (Nhất) - [Phần 2/2]

Chương 7: Gặp Được Phan An (Nhị) -[Phần 1/2]

Chương 7: Gặp Được Phan An (Nhị) - [Phần 2/2]

Chương 8: Cửu phùng tri kỷ - Part 1/2

Chương 8: Cửu phùng tri kỷ - Part 2/2

Chương 9: Phi Hoa kết minh - Part 1/2

Chương 9: Phi hoa kết minh - Part 2/2

Chương 10 : Thôn trưởng mất ngủ - Part 1/2

Chương 10 : Thôn trưởng mất ngủ - Part 2/2

Chương 11: Hương hỏa cùng mộng

Chương 12: Người ốm đặc biệt.

Chương 13: Giáo trình miễn phí.

Chương 14: Gặp được Phan An (Ba)

Chương 15: Hoàng lương nhất mộng.

Chương 16: Tỉnh lại sau đại mộng.

Chương 17: Truy kích kẻ thù.

Chương 18: Bối Thôn trở địch.

Chương 19: Báo thù rửa hận

Chương 20 : Tần Xuyên ly biệt.

Chương 21: Bắt ma trong Đế Lăng ( Một )

Chương 22: Bắt ma trong Đế lăng (Hai).

Chương 23: Khuê trung mật hữu.

Chương 24: Ba người đồng hành.

Chương 25: Đầu giường đánh nhau.

Chương 26: Bỗng nhiên quay đầu.

Chương 27: Âm sai dương thác.

Chương 28: Cả hai rối ren.

Chương 29: Trị bệnh cứu người

Chương 30: Ý chỉ đến chậm.

Chương 31: Giường vĩ hợp lại.

Chương 32: Tìm được Cổ Vương

Chương 33: Chuyện xưa năm cũ.

Chương 34: Yến hội cung đình ( Một)

Chương 35: Yến Hội Cung Đình (Hai)

Chương 36: Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Một)

Chương 37: Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Hai)

Chương 38: Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Ba)

Chương 39: Phong hoa tuyết nguyệt (bốn)

Chương 40: Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Năm)

Chương 41: Nữ Nhân Đích Tâm (Một)

Chương 42: Nữ Nhân Đích Tâm (Hai)

Chương 43: Kiến Quốc Điển Lễ (Một)

Chương 44: Kiến Quốc Điển Lễ ( Hai )

Chương 45: Chính Biến Cung Đình

Chương 46: Xuân Tâm Manh Động

Chương 47: "Binh Pháp" Phong Ba

Chương 48: Lãnh Binh Diệt Loạn

Chương 49: Cảnh Đẹp Giai Nhân

Chương 50: Ôn Dịch Sự Kiện

Chương 51: Gặp Được Phan An (Bốn)

Chương 52: Thất thân ngoài ý muốn.

Chương 53: Trong Lòng Đau Xót

Chương 54: Tổng Kết Phân Tích

Chương 55: Đồng Sàng Cộng Chẩm

Chương 56: Mộng Di Chi Sự

Chương 57: Hủy Diệt Kỳ Dị

Chương 58: Chiến Sự Ban Đầu

Chương 59: Đại Chiến Thần Tướng

Chương 60: Thận Dụng Thần Tướng *

Chương 61: Vì Nước Vong Thân

Chương 62: Ta Gọi Là Ngu Hoàng

Chương 63: Rừng Hắc Ám (Nhất)

Chương 64: Rừng Hắc Ám (Nhị)

Chương 65: Rừng Hắc Ám (Tam)

Chương 66: Rừng Hắc Ám (Tứ)

Chương 67: Lần Nữa Thấy Được Ánh Mặt Trời

Chương 68: Phác Phong Tróc Ảnh*

Chương 69: Ngươi Yêu Ta Sao?

Chương 70: Bỏ Tối Theo Sáng

Chương 71: Đại Hoạch Toàn Thắng

Chương 72: Nhị Kiến Chung Tình

Chương 73: Gặp Được Phan An ( Ngũ)

Chương 74: Đuổi Theo Đản Đản

Chương 75: Công Chúa Đón Dâu

Chương 76: Trong Ngày Đại Hôn Của Công Chúa....

Chương 77: Được Lợi Không Ít

Chương 78: Cắm Nến Rồi!! [H]

Chương 79: Toàn Kịch

Phiên Ngoại - Minh Linh Tộc và Phi Tiên

Phiên Ngoại - Cẩu Danh