Đọc Truyện [BH] [Tự Viết] [NP] Vũ Phong Lưu- Hàn Minh

Đọc Truyện [BH] [Tự Viết] [NP] Vũ Phong Lưu- Hàn Minh

Tác giả: MinhMinh2020

Đọc Truyện

Vô duyên vô cớ xuyên việt đến thời đại không tồn tại trong sử sách. Hơn nữa còn xuyên vào người sống trong hoàn cảnh cẩu huyết.

- Vũ nhi ngoan~~~ Tới chọn mộc đầu bài a....Ta thật mong có cháu đây~~~
- Ta bận rộn.
- A....hài nhi ngươi thật nhẫn tâm a. Ta tuổi già sức yếu thật muốn có cháu bồng đây....
Trên trán Tích Hiên Vũ ba đạo hắc tuyến khẽ co giật:
- Mẫu thân....người mới gần tứ tuần thôi...

Là BHTT NP- nhất công đa thụ nên không thích liền đi.....không tiễn~~~
Tác giả: Hàn Minh