Đọc Truyện [BH][Edit-Hoàn] Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "Chồng" - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu

Đọc Truyện [BH][Edit-Hoàn] Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "Chồng" - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu

Tác giả: Moonin

Đọc Truyện

Tên truyện : Một Ngày Là Thầy , Cả Đời Là " Chồng "
Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
Tình trạng edit : 19 chương ( Hoàn )
Nội dung nhãn: sinh tử, ngọt văn , tình hữu độc chung
Diễn viên: Dương Nhược Thanh, Lâu Ngữ Tuyết ┃ phối hợp diễn: Ngô Lâm, mặt khác mọi người