Đọc Truyện [BH]-[Edit]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!

Đọc Truyện [BH]-[Edit]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!

Tác giả: Mommin96

Đọc Truyện

Tác phẩm: Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!
Tác giả: Tả Vô Ưu
Editor: Min cùng với sự giúp đỡ của Cin.
Tình trạng bản raw: 98 chương (hoàn)
Lời editor: - Về tác phẩm: truyện chậm nhiệt, nhẹ nhàng, hài hước. Chỉ là chuyện tình của bà mẹ đơn thân Tô Tử Mặc và lão sư của con gái Tịch Vũ Thần. Từ chuyện học của Tô Ngôn Hi (con gái Tô Tử Mặc) đã kéo hai con người xa lạ đến với nhau và trở thành một nửa quan trọng của nhau. bên cạnh đó là câu chuyện về hai bạn nhỏ Tô Ngôn Hi với Trần Dịch Lâm với những vụng vặt của những đứa trẻ. Truyện HE nhưng có chút tiếc nuối có chút buồn da diết khi con người ai cũng không thể chống lại dòng chảy thời gian và nó để lại câu hỏi cho chúng ta:" Nếu người quan trọng đi rồi bạn sẽ ra sao?".
-Về người edit: Mình chỉ là tay ngang. Edit vì yêu thích. Mình chỉ hi vọng chia sẻ truyện mình thích đến mọi người không vì bất kì điều gì nên hi vọng được tôn trọng. Mình chỉ dùng những gì mình biết và hiểu để edit nên sẽ có sai sót nên mong góp ý sửa chữa. Cám ơn đã đọc!

Danh sách Chap

Văn án

chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Lời xin lỗi

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42:

Chương 43

Chương 44:

Chương 45:

Chuong 46

Chương 47:

Chương 48: (Ngược)*

Chương 49: (Ngược 2)

Chương 50: (Ngược 3)

Chương 51: (Ngược 4)

Chương 52: (Ngược 5)

Chương 53: (Ngược 6)

Chương 54: (Ngược 7)

Chương 55: (ngược 8)

Chương 56: (Ngược 9)

Chương 57 (Ngược 10)

Chương 58: (Ngược 11)

Chương 59: (Ngược 12)

Chương 60: (Ngược 13)

Chương 61: (Ngược 14)

Chương 62: (ngược 15)

Chương 63: (Ngược 16)

Chương 64: (Ngược 17)

Chương 65: (Ngược 18)

Chương 66: Ngược 19

Chương 67: (Ngược 20)

Chương 68: (16+)

Chương 69 + 70 (Ngược 21)

Chương 71: (Ngược 22)

Chương 72: (Ngược 23)

Chương 73: Phiên ngoại-lễ Tình nhân

Chương 73: (Ngược 24)

Chương 74: (Ngược 25)

Chương 75: (Ngược 26)

Chương 76: (Ngược 27)

Chương 77:

Chương 78:

Chương 79:

Chương 80

Chương 81

Chương 82:

Chương 83.1:

Chương 83.2:

Thông báo

Chương 84.1

Chương 84.2

Chương 85:

Chương 86:

Chương 87:

Chương 88:

Chương 89:

Chương 90:

Chương 91:

Chương 92:

Chương 93:

Chương 94:

Chương 95

Chương 96: hoàn