Đọc Truyện [ BH ] ( ĐN Đấu Phá ) Đấu Phá Chi Xuyên Qua Chỉ Vì Các Ngươi

Đọc Truyện [ BH ] ( ĐN Đấu Phá ) Đấu Phá Chi Xuyên Qua Chỉ Vì Các Ngươi

Tác giả: Meovangkute

Đọc Truyện

Văn án:

Đấu phá thương khung cốt truyện chắc moi người đều đã đọc qua nên không cần giới thiệu nhiều.

Đây là bách hợp văn không thích có thể đi~

Đây là np không thích có thể rời~


Những gì thuộc về Tiêu Viêm như dị hoả, công pháp ta sẽ giữ nguyên chỉ lấy các mỹ nữ bên cạng hắn. Yên tâm ta sẽ để dành cho hắn vài bé ( còn tuỳ tâm trạng ta)

Thể loại : đồng nhân đấu phá, xuyên qua thời không, Np, tiên hiệp

Tìm tòi nhãn : Bạch Tuyết ( Vân Tuyết), Vân Vận, Thải Lân ( Medusa), Tiêu Huân Nhi ( Cổ Huân Nhi), Nhã Phi, Nhược Lâm,..... Phối hợp diễn: Tiêu Viêm, Dược Lão, Toàn thể đấu khí đại lục có trong truyen