Đọc Truyện Bạn Trai Ta Là Con Sói (Myungyeon Ver)

Đọc Truyện Bạn Trai Ta Là Con Sói (Myungyeon Ver)

Tác giả: Min631

Đọc Truyện

Tác giả: Tát Không Không
Cover: Min
Thể loại: Ngôn tình
Ratting: Tăng sẽ báo
Nội dung: Tỉnh tỉnh mê mê vừa tròn 20 tuổi, Park Jiyeon chợt phát hiện cuộc sống của mình có rất rất nhiều con sói, có đuổi giết cô, có giúp cô. Một con sói nói với cô "Cho đến khi ta chết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi - Nếu như ngươi gật đầu đồng ý, ta bây giờ sẽ vứt bỏ hết thảy tất cả, chúng ta cùng nhau rời đi, chỉ cần ngươi đồng ý!". Một con sói khác lại nói với cô "Ngươi đừng phí công bỏ trốn, ngươi không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay ta - ngươi vĩnh viễn là người của ta, vĩnh viễn là như thế, trừ khi ta chết đi!"