Đọc Truyện - bạn cùng bàn -

Đọc Truyện - bạn cùng bàn -

Tác giả: Heochuchuu

Đọc Truyện

Đây là một bộ truyện ngắn, kể về một số khoảnh khắc đáng yêu của bạn cùng bàn mà các bạn nữ thầm ao ước bấy lâu.


Về phần tên nhân vật thì mình cứ để trống cho các bạn thỏa thích ảo tưởng một chút