Đọc Truyện Ba mươi ngày thuốc [#WATTYS2016]

Đọc Truyện Ba mươi ngày thuốc [#WATTYS2016]

Tác giả: vothankanna

Đọc Truyện

GIẢI "ẤN BẢN ĐƯỢC SƯU TẦM NHIỀU" CỦA WATTYS 2016!!!!Author: Vô Thần Kanna, not as a part of GTT_2001, just as a normal author.

Gense: Non-fiction

Disclaim: Hàng của em, con của em, từng câu từng chữ là của em...

Condition: On going...

Warning: Nội dung khá là tiêu cực, không hợp thì mời lượn, không dành cho mấy người dễ bị nhiễm.

Author's note: Theo như mọi người thấy, đây là phi tiểu thuyết. Câu chuyện hoàn toàn có thật, tuy nhiên để đảm bảo danh tính người bạn nhờ tôi viết cái này thì một số chi tiết trong truyện sẽ thay đổi ít nhiều qso với ngoài đời. Lý do viết hộ thì tôi sẽ không tiết lộ, mong thông cảm.

Summery:

Tôi vừa nhận đơn thuốc, có vẻ như phải uống khá lâu. Tầm một tháng, chắc thế. Chẳng biết nữa, nếu phải uống nhiều hơn một hai ngày hay cả tháng cả năm, thậm trí uống ba ngày rồi vứt cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu.

Lần sau khám lại phải báo cáo tình trạng dùng thuốc, mà tôi thì hay quên, có lẽ nên ghi lại thì hơn.

Danh sách Chap

Ngày bắt đầu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ hai

Ngày thứ ba

Ngày thứ tư

Ngày thứ sáu

Ngày thứ bảy

Ngày thứ tám

Ngày thứ chín

Ngày mười hai

Ngày mười ba

Ngày mười bốn

Ngày mười sáu

Ngày mười bảy

Ngày mười tám

Ngày mười chín

Ngày hai mươi

Ngày hai mươi bảy

Ngày hai mươi tám

Ngày ba mươi tư

Ngày ba mươi sáu

Ngày bốn mươi mốt

Ngày bốn mươi chín

Ngày năm mươi, ngày năm mươi mốt và năm mươi hai

Ngày tám mươi bảy

Ngày chín mươi mốt

Ngày chín mươi bảy

Ngày một trăm linh sáu

Ngày một trăm mười chín

Ngày một trăm hai mươi hai

Ngày một trăm ba mươi sáu

Ngày một trăm bốn mươi sáu

Ngày một trăm năm mươi sáu

Ngày một trăm sáu mươi chín

Ngày một trăm tám mươi

Ngày một trăm chín mươi sáu

Ngày hai trăm linh tư

Ngày hai trăm hai mươi tư

Ngày hai trăm ba mươi

Ngày hai trăm ba mươi bảy

Ngày hai trăm bốn mươi tư

Ngày hai trăm năm mươi tư

Ngày hai trăm sáu mươi ba

Ngày ba trăm mười một

Ngày ba trăm ba mươi

Ngày ba trăm bốn mươi mốt

Ngày ba trăm bảy mươi lăm

THÔNG BÁO KHẨN!!!

CẢM ƠN NHIỀU!!!

Ngày bốn trăm hai mươi bảy

Ngày bốn trăm năm mươi lăm

Ngày bốn trăm sáu mươi lăm

Ngày bốn trăm tám mươi bảy

Ngày bốn trăm chín mươi sáu

Ngày năm trăm linh bảy

Ngày năm trăm mười chín

Ngày năm trăm ba mươi mốt

Ngày năm trăm bốn mươi sáu

Ngày năm trăm năm mươi chín

Ngày năm trăm bảy mươi

Ngày năm trăm chín mươi mốt

Ngày năm trăm chín mươi bảy

Ngày sáu trăm linh ba

Ngày sáu trăm linh sáu

Ngày sáu trăm mười sáu

Ngày sáu trăm hai mươi ba

Ngày sáu trăm ba mươi bảy